Faculty Rep Locator

Name: Transue, John
State:
Illinois
E-mail: jtran8@uis.edu
Phone:
217-206-8383
Institution:
University of Illinois at Springfield
Name: Schug, David
State:
Illinois
Phone:
(217) 333-4710
Institution:
University of Illinois at Urbana-Champaign
Name: Thakar, Milind
State:
Indiana
Phone:
317-788-4901
Institution:
University of Indianapolis
Name: Thornburg, Kelly
State:
Iowa
Phone:
319.335.1874
Institution:
University of Iowa
Name: Wallen, Anne
State:
Kansas
Phone:
(785)864-4225
Institution:
University of Kansas
Name: Whitlow, Patricia
State:
Kentucky
Phone:
(859) 257-4984
Institution:
University of Kentucky
Name: Frost, Bryan
State:
Louisiana
Phone:
(337) 482-5692
Institution:
University of Louisiana
Name: Condon, Patricia
State:
Kentucky
Phone:
(502) 418-9388
Institution:
University of Louisville
Name: Brewer, Mark
State:
Maine
Phone:
207-581-1863
Institution:
University of Maine
Name: Springer, Mark
State:
North Dakota
Phone:
(701) 355-8164
Institution:
University of Mary

Pages